Uw privacy

Laatste update: December 12, 2012

Op deze pagina leest u hoe Guidecase BV (of: 'Earlydoc') met uw Privacy omgaat. Op het gebruik van Earlydoc is dus, naast de Algemene Voorwaarden en Disclaimer, dit Privacy beleid van toepassing. Lees ook over uw Veiligheid tijdens het gebruik van Earlydoc.

1. Enkele instructies, in normaal Nederlands, voor het gebruik van Earlydoc:

Let op: Dit gedeelte is geen officieel onderdeel van het privacy-beleid.

  • De Earlydoc-website kan anoniem of als geregistreerde gebruiker gebruikt worden
  • Earlydoc deelt geen persoonlijke informatie die teruggeleid kan worden op individuele gebruikers
  • Earlydoc kan anonieme gegevens delen met derden
  • Earlydoc slaat gegevens op over uw gedrag op de site, waar u op klikt, hoe u zoekt etc.
  • Earlydoc gebruikt cookies welke opgeslagen worden op uw computer
  • U bent zelf verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord
  • Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden

2. Uw gegevens

U kunt Earlydoc anoniem gebruiken, u kunt ook een account met bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. In beide gevallen slaat Earlydoc gegevens van u op. Bij anoniem gebruik zal bijvoorbeeld klikgedrag en IP adres worden opgeslagen. Bij het aanmaken van een account worden persoonsgegevens geregistreerd. De anonieme en accountgegevens heten gezamenlijk de 'Gegevens'.

3. Persoonlijke gegevens in een Earlydoc-account

Wanneer u een account aanmaakt bij Earlydoc dan worden er persoonlijke gegevens opgeslagen waaronder:

  • Naam, geslacht, leeftijd, e-mailadres
  • Gezondheidsgegevens
  • Gegevens over uw seksueel leven (indien relevant, bijvoorbeeld bij vragen over risico's op een SOA)

Earlydoc slaat de antwoorden op de vragen in de symptoomcheck evenals de uitslag die het systeem u geeft op. Deze gezondheidinformatie, eventuele informatie over uw seksuele leven en uw persoonsgegevens wordt gebruikt voor uw gebruiksgemak, waardoor u sommige vragen in de toekomst niet meer hoeft te beantwoorden en u zelf uw eerder ingevulde checks terug kunt zien.

Deze gezondheidsinformatie kan verder gebruikt worden in de verdere ontwikkeling van Earlydoc. Gebruik van gezondheidsinformatie voor de ontwikkeling van Earlydoc, evenals delen van gezondheidsinformatie gebeurt in alle gevallen geanonimiseerd (gegevens zijn dan niet op individuele gebruikers terug te leiden).

4. Gebruik en doorgifte van de Gegevens

De Gegevens worden door Earlydoc bewaard op beveiligde servers. Earlydoc gebruikt de Gegevens om haar dienst te kunnen uitvoeren, ten behoeve van de eigen administratie en om met u te kunnen communiceren omtrent de door u afgenomen dienst. Earlydoc zal geen niet-geanonimiseerde persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Nu en in de toekomst behoudt Earlydoc echter het recht om geanonimiseerde Gegevens te delen met derde partijen. In dit privacy beleid kunt u altijd terugvinden aan welke partijen de Gegevens worden verstrekt.

5. Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website van Earlydoc worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader wordt bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer worden geregistreerd, tezamen met uw zoekgedrag en klikgedrag. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Earlydoc probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

6. Cookies

Een cookie is een stukje informatie dat een website opslaat op de computer van de website bezoeker. Elke keer als de bezoeker op de website komt geeft de browser deze informatie aan de website. Earlydoc gebruikt cookies om bezoekers te identificeren en om in kaart te brengen hoe bezoekers Earlydoc gebruiken. Bezoekers die niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, hebben zelf de verantwoordelijkheid hun browser in te stellen zodat deze cookies weigert. Earlydoc zal echter niet functioneren als cookies worden geweigerd.

7. Gebruikersnaam en wachtwoord

Om op uw account in te loggen ontvangt u een gebruikersnaam en een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Earlydoc gaat er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u Earlydoc zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat Earlydoc maatregelen kan nemen.

8. Websites van derden

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Earlydoc raadt u aan het privacybeleid van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

9. Wijzigen van Privacy beleid

Earlydoc behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid, met of zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Gegevens Earlydoc

Earlydoc wordt aangeboden door Guidecase B.V. gevestigd aan het Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017RR Amsterdam, info@Earlydoc, telefoon: +31 (0)20 894 3043