Algemene Voorwaarden en Disclaimer

Op de inhoud en het gebruik van Earlydoc zijn deze Algemene Voorwaarden en Disclaimer van toepassing.

Enkele instructies, in normaal Nederlands, voor het gebruik van Earlydoc:

Let op: Dit gedeelte is geen officieel onderdeel van de algemene voorwaarden en de disclaimer.

  • Veiligheid voor alles: bel een arts als u ziek bent, of als u denkt dat u hulp nodig heeft!
  • We bieden geen medisch advies aan. Medisch advies kunt u alleen krijgen van een arts. Earlydoc biedt enkel gepersonaliseerde informatie.
  • Earlydoc is nog in ontwikkeling. Hierdoor, en doordat u misschien de vragen of antwoorden verkeerd interpreteert, kan de informatie fout zijn! Hou dit altijd in gedachten.
  • Doe nooit iets wat tegen het advies van uw arts in gaat.
  • Op dit moment is Earlydoc gebaseerd op onderzoek en richtlijnen uit Nederland. Als u buiten Nederland woont kan het zijn dat de informatie die Earlydoc geeft niet in lijn is met regels, richtlijnen of onderzoek in uw land.
  • Als u vragen heeft over deze voorwaarden of over iets anders – laat het ons weten en we helpen u verder: info@earlydoc.com

 

1. Aanvaarding van Algemene Voorwaarden

Guidecase BV biedt u de website earlydoc.com en daaraan gerelateerde diensten (gezamenlijk: Earlydoc) aan. Vanaf het eerste moment dat u Earlydoc gebruikt accepteert u deze Algemene Voorwaarden en gaat u akkoord met alle condities die er in beschreven staan. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden, verlaat Earlydoc dan alstublieft. Deze Algemene Voorwaarden zijn ingesteld op 1 mei 2012. Wij behouden het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen, met of zonder u daarvan op de hoogte te hoeven stellen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid uzelf in kennis stellen van de wijzigingen. Als u gebruik van Earlydoc voortzet na een wijziging en/of vervanging van de Algemene Voorwaarden gaat u akkoord met de gewijzigde versie. Op de website van Earlydoc staat altijd de laatste versie van de Algemene Voorwaarden.

2. Diensten van Earlydoc

Wij bieden diensten, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, persoonlijke medische informatie op basis van een serie vragen. Earlydoc behoudt zich te allen tijde het recht haar diensten geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen, met of zonder u daarvan op de hoogte te stellen. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op elke nieuwe functionaliteit van Earlydoc of elke aanpassing van Earlydoc. Earlydoc is niet verplicht de informatie op haar website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

3. Diensten van derden

Earlydoc kan u naar andere websites op internet verwijzen en Earlydoc kan referenties bevatten naar informatie, documenten, software, materialen of diensten die door derden worden aangeboden (gezamenlijk: Diensten van derden). Diensten van derden staan niet onder toezicht of controle van Earlydoc. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de correctheid, eventuele fouten, het voldoen aan copyright, of enig ander aspect van de content van Diensten van derden.

4. Gebruik van Earlydoc

 

NEEM ALTIJD CONTACT OP MET DE HUISARTS ALS U ZIEK BENT OF TWIJFELT OF U HULP NODIG HEEFT! RAADPLEEG BIJ ACUTE MEDISCHE PROBLEMEN UW (HUIS)ARTS OF BEL 112. DE INFORMATIE OP EARLYDOC IS GEBASEERD OP UW ANTWOORDEN EN IS GEEN MEDISCH ADVIES OF VERVANGING VAN EEN MEDISCH CONSULT BIJ UW HUISARTS.

Onder de ‘Content’ van Earlydoc wordt verstaan: Alle informatie, data, software, foto’s, illustraties, video’s, graphics, muziek, geluiden en andere materialen en diensten die beschikbaar zijn gesteld door Earlydoc of zich op de servers van Earlydoc bevinden.

DE CONTENT VAN EARLYDOC DIENT NIET ALS MEDISCH ADVIES, BASIS VOOR MEDISCH ADVIES OF OP EEN ANDERE MANIER ONDERDEEL VAN HET PRAKTISEREN VAN DE GENEESKUNDE TE WORDEN GEZIEN.

De Content kan onjuist of onvolledig zijn: Informatie op Earlydoc ontstaat uit het samenvoegen van richtlijnen en medische data en antwoorden van de gebruiker. De informatie kan in sommige gevallen niet kloppen door onjuist gebruik door u als gebruiker door verkeerde interpretatie van vragen en/of antwoorden of een fout in de data van Earlydoc. Er kunnen onder medisch deskundigen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in de content van Earlydoc niet voorkomen. Beschouw de informatie op Earlydoc (of informatie op het internet in het algemeen) nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte.

De Content op Earlydoc is geen vervanging voor een consultatie bij een arts: Complexe medische kennis kan vanaf een bepaald niveau niet op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek. De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van – of verband houdend met – uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich wenden tot uw behandelend arts.

Experimenteer niet met geneesmiddelen: Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of aanbevolen zijn door een apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een apotheek of arts. Dit geldt ook voor alternatieve medicatie. Lees bij toepassing van zelfmedicatie altijd goed de bijsluiter en pas nooit tegen het advies van uw (huis)arts zelfmedicatie toe. Earlydoc sluit iedere aansprakelijkheid uit die verband houdt met medicatie of zelfmedicatie.

 

5. Internationale toegang / International access

Earlydoc is momenteel gebaseerd op Nederlandse data en standaarden/richtlijnen. Earlydoc is wereldwijd toegankelijk. Wij stellen niet dat De Content geschikt is voor gebruik in een ander land dan Nederland. Gebruikers van Earlydoc buiten Nederland gebruiken Earlydoc geheel op eigen initiatief. Earlydoc is niet verantwoordelijk voor het aanpassen van De Content zodat deze voldoet aan het recht van andere landen of medische standaarden van andere landen dan Nederland. Earlydoc is niet verantwoordelijk voor de correcte vertaling van De Content naar andere talen dan Nederlands.

At the moment Earlydoc is based on Dutch data and standards/guidelines. Earlydoc is accessible worldwide. We do not represent that the Content is suitable for use in any other country than The Netherlands. Users that access Earlydoc outside of The Netherlands do so on their own initiative. Earlydoc is not responsible for adapting the Content so it adheres to the law of any other country, or the medical standards of any other country, than the Netherlands. Earlydoc is not responsible for the correct translation of the Content to other languages than Dutch.

6. Intellectueel eigendom

Copyright (c) 1 mei 2012 Guidecase BV. Alle rechten voorbehouden.
Copyright (c) May 1, 2012 Guidecase BV. All Rights Reserved.

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden accepteert u dat de Content van Earlydoc wordt beschermd door auteursrecht. Verveelvoudiging of het opslaan van de Content in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guidecase BV is verboden.

7. Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Content, waaronder alle informatie op Earlydoc kan niet worden beschouwd als een advies of als een vervanging van een consult dan wel een behandeling door een arts. Het gebruik van informatie op Earlydoc en eventuele beslissingen, die u op basis van die informatie neemt, is voor uw eigen verantwoordelijkheid. Earlydoc doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op Earlydoc. De informatie op Earlydoc wordt aangeboden zonder enige garantie, derhalve sluit Earlydoc iedere aansprakelijkheid voor ieder gebruik van Earlydoc of de daarop verstrekte informatie uit.

8. Security

Earlydoc garandeert niet dat Earlydoc en de informatie daarop, altijd beschikbaar is en/of correct functioneert en dat Earlydoc, of de servers waarop Earlydoc beschikbaar wordt gesteld, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Earlydoc sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

9. Gegevens Earlydoc

Earlydoc wordt aangeboden door Guidecase B.V. gevestigd aan de Nieuwevaart 109, 5161AP Sprang-Capelle, info@Earlydoc.