Bronnengebruik in Earlydoc

Hoe wordt Earlydoc gemaakt?

De medische informatie en de algoritmes achter het systeem van Earlydoc worden gebaseerd op verschillende bronnen:

 • Wetenschappelijke literatuur
 • Medische handboeken
 • Bestaande triage-protocollen
 • Ervaring van (huis)artsen
 • Tests met patienten

De ontwikkeling van checks heeft een aantal stadia

 1. Triage- en diagnostische criteria opstellen
 2. Het systeem lokaal testen op grove fouten en gebruiksvriendelijkheid
 3. Het systeem fijnmazig, met behulp van scenario’s, controleren met artsen
 4. Het systeem testen met gebruikers
 5. Actuele nieuwe inzichten verwerken in het systeem

Triage:

Bij het bepalen van de urgentie, in de triage, maken we gebruik van vier urgentieniveaus

 1. Noodgeval/zeer urgent – de patient moet direct medische aandacht krijgen
 2. Urgent – de patient moet vandaag beoordeeld worden door een medische professional
 3. Niet urgent – de patiënt moet een afspraak maken met zijn huisarts op een doordeweekse dag
 4. Zelfzorg – de patiënt hoeft op dit moment nog niet gezien worden door de huisarts en kan nog een aantal dagen afwachten

Per urgentieniveau wordt een aantal criteria opgesteld welke bepalend zijn voor dat urgentieniveau. Dit kunnen enkelvoudige of samengestelde criteria zijn. Na het triage-gedeelte van de check worden de antwoorden gematched met de criteria van de verschillende urgentieniveaus. Het criterium voor het hoogst urgentieniveau bepaalt de urgentie bepaling en het uiteindelijke triage-advies.

Om zo goed mogelijk advies te geven over de urgentie van de klachten combineren we in het systeem verschillende triage-systemen. We controleren alle triage-protocollen met ervaren artsen om zo te zorgen dat de triage bij de praktijkvoering aansluit.

Bronnen voor triage-criteria:

 • NHG TriageWijzer
 • Australian Triage Scale: schaal gebruikt in Australië en Nieuw-Zeeland om urgentie te bepalen

NHG: Nederlands Huisartsen Genootschap

Waar de dokter het eerst aan zou denken:

Om te bepalen waar de dokter het eerst aan zou denken bij de klachten wordt per ziekte belangrijke en specifieke symptomen verzameld. De ziektes en symptomen krijgen gewichten toegekend om rekening te houden met incidentie en specificiteit. Voor de systematiek van het differentieren tussen aandoeningen gebruiken we zo actueel mogelijke wetenschappelijke medische literatuur. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de meest recente medische inzichten reviseren we de symptoom-checks structureel en samen met artsen.

Bronnen voor diagnostische logica, informatie en adviezen:

 • UpToDate (evidence based clinical decision support, www.uptodate.com)
 • NHG-standaarden (op literatuur gebaseerde richtlijnen van het Nederlands Huisartsengenootschap)
 • Medisch wetenschappelijke literatuur
 • Diagnostiek van de alledaagse klachten, T.O.H. de Jongh, 2005
 • Oxford Handbook of Clinical Medicine, 8th Edition
 • Oxford Handbook of Clinical Diagnosis, 2nd Edition

Algemene bronnen:

 • Diagnostiek van alledaagse klachten, T.O.H. de Jongh, 2005*
 • Oxford handbook of clinical diagnosis, 2nd edition
 • Oxford handbook of clinical medicine, 8th edition
 • NHG TriageWijzer
 • Incidentie cijfers
  • Nationaalkompas.nl
  • CPB
  • CBS

*Medische handboeken

Specifieke bronnen per symptoom:

Hoofdpijn

 • UpToDate:
  • Cluster headache: Epidemiology, clinical features, and diagnosis
  • Evaluation of headache in adults
  • Medication overuse headache: Etiology, clinical features and diagnosis
  • Primary stabbing headache
  • Overview of chronic daily headache
  • Pathophysiology, clinical manifestations, and diagnosis of migraine in adults
  • Evaluation of the adult with headache in the emergency department
  • Tension-type headache in adults: Pathophysiology, clinical features, and diagnosis
  • Patient information
   • hoofdpijn
   • Headache causes and diagnosis
   • Headache treatment
 • Nhg Standard
  • Hoofdpijn – M19
 • Diagnostiek van de alledaagse klachten, T.O.H. de Jongh, 2005
  • Chapter ‘Hoofdpijn’, page 189
 • Oxford Handbook of Clinical Medicine, 8th Edition
  • Headache, pag. 460-461
  • Migraine, pag. 462-463
  • Subarachnoid haemorrhage (SAH), pag. 482-483
 • Oxford Handbook of Clinical Diagnosis, 2nd Edition
  • Headache
   • Acute, new onset, pag. 582
   • Subacute onset, pag. 584
   • Chronic and recurrent, pag. 586

Hoest

 • UpToDate:
  • Acute bronchitis in adults
  • The common cold in adults: Treatment and prevention
  • The common cold in adults: Diagnosis and clinical features
  • Patient information:
   • The common cold in adults
   • Cough, runny nose and the common cold
 • Nhg Standard:
  • Acuut hoesten – M78
  • Astma bij volwassenen – M27
  • COPD – M26
 • Diagnostiek van de alledaagse klachten, T.O.H. de Jongh, 2005
  • Hoofdstuk “Hoesten’, pag. 357
 • Oxford Handbook of Clinical Medicine, 8th Edition
  • Asthma, pag. 172-173
  • COPD, pag. 176-177
 • Oxford Handbook of Clinical Diagnosis, 2nd Edition
  • Cough with sputum, pag. 298
  • Persistent dry cough with no sputum, pag. 300

Koorts

 • UpToDate:
  • Clinical manifestations of seasonal influenza in adults
  • Treatment of seasonal influenza in adults
  • Diagnosis of seasonal influenza in adults
  • Epidemiology of influenza
  • Prevention of seasonal inluenza in adults
  • The common cold in adults: Treatment and prevention
  • The common cold in adults: Diagnosis and clinical features
  • Approach to the adult with fever of unknown origin
  • Etiologies of fever of unkown origin in adults
  • Pathofysiology and treatment of fever in adults
 • Nhg Standard:
  • Influenza en influenzavaccinatie – M35
  • Acute diarree – M34
 • Diagnostiek van de alledaagse klachten, T.O.H. de Jongh, 2005:
  • Chapter “Koorts bij volwassenen” (fever in adults), pag. 51
 • Oxford Handbook of Clinical Medicine, 8th Edition:
  • Influenza, pag. 402-403
  • Pyrexia of unknown origin (PUO), pag. 386
 • Oxford Handbook of Clinical Diagnosis, 2nd Edition:
  • Fever, pag. 104

Keelpijn

 • UpToDate:
  • Approach to diagnosis of acute infectious pharyngitis in children and adolescents
  • Evaluation of acute pharyngitis in adults
  • Symptomatic relief of sore throat in children and adolescents
 • Nhg Standard:
  • Acute keelpijn (acute sore throat) – M11
 • Diagnostiek van de alledaagse klachten, T.O.H. de Jongh, 2005:
  • Chapter “Keelpijn’ (sore throat), pag. 215
 • Oxford Handbook of Clinical Medicine, 8th Edition:
  • GORD, pag. 244
 • Oxford Handbook of Clinical Diagnosis, 2nd Edition:
  • Hoarseness, pag. 302

Buikpijn

 • UpToDate:
  • Clinical manifestations and diagnosis of irritable bowel syndrome
  • Diagnostic approach to abdominal pain in adults
  • Evaluation of the adult with abdominal pain in the emergency department
  • Functional dyspepsia
  • History and physical examination in adults with abdominal pain
  • Approach to the adult with acute diarrhea in developed countries
  • Epidemiology and causes of acute diarrhea in deveoped countries
  • Patient information:
   • Food poisoning
   • Lactose intolerance
 • Nhg Standard:
  • Acute diarree (acute diarrhea) – M34
  • Diverticulitis – M99
  • Maagklachten (abdominal complaints)- M36
  • Obstipatie (constipation) – M94
  • PDS – M71
  • Voedselovergevoeligheid (hypersensitivity to food) – M47
  • Urineweginfecties (urinary tract infections) – M05
 • Diagnostiek van de alledaagse klachten, T.O.H. de Jongh, 2005:
  • Chapter “Buikpijn, acute’ (acute abdominal pain), pag. 451
  • Chapter “Buikpijn, chronische’ (acute abdominal pain), pag. 471
 • Oxford Handbook of Clinical Medicine, 8th Edition:
  • Dyspepsia & peptic ulcer disease, pag. 242-243
  • GORD, pag. 244-245
  • Diarrhoea, pag. 246-247
  • Constipation, pag. 248-249
  • Irritable bowel syndrome, pag. 276-277
  • Urinary tract infection, pag. 292-293
  • Sexually transmitted infections/diseases, pag. 416-417
 • Oxford Handbook of Clinical Diagnosis, 2nd Edition:
  • Vomiting, pag. 346/li>
  • Vomiting with abdominal pain and fever, pag. 362
  • Vomiting with abodminal pain alone (unrelated to food and no fever):
   • Non-metabolic causes, pag. 364
   • Metabolic causes, pag. 366
  • Acute pain in the upper abdomen, pag. 390
  • Acute central abdominal pain, pag. 392
  • Acute lateral abdominal pain, pag. 394
  • Acute lower central abdominal pain, pag. 396
  • Constipation, pag. 414

Rugpijn

 • UpToDate:
  • Back pain in children and adolescents: Overview of causes
  • Approach to the diagnosis and evaluation of low back pain in adults
  • Occupational low back pain:
   • Evaluation
   • Treatment
  • Exercise-based therapy for low back pain
  • Clinical manifestations and diagnosis of aortic dissection
  • Ruptured abdominal aortic aneurysm
  • Patient information:
   • Low back pain in adults
 • Nhg Standard:
  • Aspecifieke lagerugpijn (non-specific back pain) – M54
 • Diagnostiek van de alledaagse klachten, T.O.H. de Jongh, 2005:
  • Chapter “Rugpijn, lage’, pag. 675
 • Oxford Handbook of Clinical Medicine, 8th Edition:
  • Back pain, pag. 544-545
 • Oxford Handbook of Clinical Diagnosis, 2nd Edition:
  • Pain or limitation of movement of the back: with sudden onset over seconds to hours originally, pag. 546
  • Pain or limitation of movement of the back: with onset over days to months originally, pag. 548
  • Pain or limitation of movement of the back: with onset over years, pag. 550