x

Veiligheid

Laatste update: December 12, 2012

Op deze pagina leest u hoe Guidecase BV (of: 'Earlydoc') met uw veiligheid omgaat en wat u kunt doen om veilig gebruik te maken van Earlydoc. Op het gebruik van Earlydoc zijn de Algemene Voorwaarden en Disclaimer en Privacy verklaring van toepassing. Lees deze aandachtig door voordat u gebruik maakt van Earlydoc.

1. Enkele instructies, in normaal Nederlands, voor de veiligheid van Earlydoc:

Let op: Dit gedeelte is geen officieel onderdeel van de veiligheidsinstructie.

  • De services van Earlydoc worden ontwikkeld door het combineren van medische data met input van medische experts
  • Wees voorzichtig: neem contact op met een dokter als u ziek bent of denkt dat u hulp nodig hebt!
  • Earlydoc biedt geen medisch advies. Medisch advies kan alleen gegeven worden door een medische professional. Earlydoc geeft alleen gepersonaliseerde informatie.
  • Earlydoc is nog in ontwikkeling. Daarom zou het onjuiste uitkomsten geven, de informatie kan onjuistheden bevatten! Houd dit altijd in gedachten. Doe niets tegen het advies van uw dokter in.
  • Op het moment is Earlydoc gebaseerd op onderzoek en richtlijnen voornamelijk uit Nederland. Als u niet in Nederland woont, kan de informatie niet overeenkomen met de regels, richtlijnen en onderzoek uit het land waar u in woont. Earlydoc is niet bedoelt voor gebruik van kinderen onder de leeftijd van 15 jaar

2. Totstandkoming

Earlydoc en al haar diensten komen tot stand door medische databronnen met elkaar te combineren. Onder anderen medische richtlijnen, medische kennisbanken en input van medische professionals vormen van de basis van de software van Earlydoc. Een van de diensten van Earlydoc is de Klachtencheck, waarin de gebruiker antwoord geeft op een serie vragen, waarna een uitslag wordt gepresenteerd die persoonlijke medische informatie bevat. Earlydoc werkt onder anderen samen met het Academisch Medisch Centrum Amsterdam en een aantal huisartspraktijken in de regio Amsterdam.

3. Medische verantwoordelijkheid

Earlydoc probeert zo accuraat mogelijk persoonlijke medische informatie te verstrekken. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt fouten in de software van Earlydoc zitten. Het kan ook zijn dat u vragen uit de Klachtencheck verkeerd interpreteert en een antwoord geeft die de realiteit niet reflecteert. Houdt er dus altijd rekening mee dat de informatie die u krijgt van Earlydoc niet kan kloppen. Onthoudt:

NEEM ALTIJD CONTACT OP MET DE HUISARTS ALS U ZIEK BENT OF TWIJFELT OF U HULP NODIG HEEFT! BIJ ACUTE MEDISCHE PROBLEMEN RAADPLEEG UW (HUIS)ARTS OF BEL 112. DE INFORMATIE OP EARLYDOC IS GEBASEERD OP UW ANTWOORDEN EN IS GEEN MEDISCH ADVIES OF VERVANGING VAN EEN MEDISCH CONSULT BIJ UW HUISARTS.

Onder de 'Content' van Earlydoc wordt verstaan: Alle informatie, data, software, foto's, illustraties, video's, graphics, muziek, geluiden en andere materialen en diensten die beschikbaar zijn gesteld door Earlydoc of zich op de servers van Earlydoc bevinden.

DE CONTENT VAN EARLYDOC DIENT NIET ALS MEDISCH ADVIES, BASIS VOOR MEDISCH ADVIES OF OP EEN ANDERE MANIER ONDERDEEL VAN HET PRAKTISEREN VAN DE GENEESKUNDE TE WORDEN GEZIEN.

Earlydoc bevindt zich nog in de beta fase. Dit houdt in dat wij nog experimenteren met de functionaliteit en de content van Earlydoc. Houdt er dus rekening mee dat de informatie die u krijgt van Earlydoc niet altijd hetzelfde zal zijn.

4. Doelgroep

Earlydoc bedient vooralsnog enkel gebruikers die 15 jaar of ouder zijn. Earlydoc verzamelt geen identificeerbare informatie van kinderen onder de leeftijd van 15 jaar. Als u in de veronderstelling bent dat een kind onder de 15 jaar gebruik maakt van Earlydoc of een account heeft aangemaakt bij Earlydoc, neem dan alstublieft contact op via info@earlydoc.com. Als wij hiervan op de hoogte worden gesteld verwijderen wij de betreffende account. Onthoudt:

EARLYDOC IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR KINDEREN ONDER DE 15 JAAR. EARLYDOC TEVENS NIET BEDOELD OM TE GEBRUIKEN MET ALS DOEL MEDISCHE INFORMATIE TE VERKRIJGEN VOOR UW KIND OF EEN KIND JONGER DAN 15 JAAR.

5. Databeveiliging

Alle niet persoonlijk identificeerbare informatie, potentieel persoonlijk identificeerbare informatie en persoonlijk identificeerbare informatie die Earlydoc opslaat van de gebruiker worden opgeslagen op afgeschermde database servers. Earlydoc garandeert niet dat deze servers vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Earlydoc sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

6. Gegevens Earlydoc

Earlydoc wordt aangeboden door Guidecase B.V. gevestigd aan het Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017RR Amsterdam, info@Earlydoc, telefoon: +31 (0)20 894 3043

x